Czym się zajmujemy?

Prowadzenie ewidencji księgowej w formie:

  • książki przychodów i rozchodów
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Przygotowywanie rozliczeń podatkowych tj. sporządzanie deklaracji PIT, VAT

Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych:

  • sporządzanie list wynagrodzeń, deklaracji PIT-4 oraz ZUS
  • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
  • wysyłanie dokumentów ZUS drogą elektroniczną

Przygotowywanie:

  • wniosków do ministra finansów o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych
  • wniosków o zwrot VAT zapłaconego w innych krajach UE

 Zeznania roczne (PIT-37)

Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy będą zobowiązani do przekazywania tzw. JKP – Jednolitego Pliku Kontrolnego do Urzędu Skarbowego. Jesteśmy na to przygotowani – przygotujemy taki plik, przekażemy elektronicznie do urzędu i w razie konieczności skorygujemy dokument.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów!

W ramach świadczonych usług Biuro Rachunkowe przejmuje pełną odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację księgową, podatkową i związaną ze sprawami pracowniczymi.

Posiadamy obligatoryjne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.